Våren 2021

Regelbunden veckoverksamhet:

Måndagar: Motionsgymnastik för damer och herrar kl.18.30-19.30. Ledare Gun Björkskog.

Tisdagar: Luftgevärsskytte kl 18.00. Kontaktpersoner Börje Biström/Hasse Björklöf. 

Hobbykväll för vuxna, 1gång/månad. Kontaktperson Mona Laine

Onsdagar: Månadsträffisar för barn, 1-4 klassister, kl. 18-20. 

Mångsidig verksamhet med bl.a. knytis & lek, pyssel & knåp, kock-kvällar på programmet. Kontaktperson Monica Björklöf. 

Torsdagar: Obs! Vi söker frivilliga föräldrar/ledare! Chillkväll för ungdomar från åk 4 och uppåt, varannan torsdag kl. 18-20. Möjlighet att spela pingis, corona, biljard, lyssna på musik, och trivas tillsammans. 

Allmogegrupp: En träff första torsdagen i månaden, kl.14-16. Med aktuella teman på agendan. Riktar sig främst till tidigare aktiva, ännu intresserade medlemmar som även kan vara en tillgång och stöd för verksamhet och fastighet. Kontaktperson: Gun Björkskog tel.nr 050356028

Kommande verksamhet:

 Vi kommer innan hösten att grundligt uppdatera vårt medlemsregister. För dig som inte är ständig medlem påminner vi om att årsavgiften 5 € kan betalas på föreningens konto FI60 2213 2100 0107 22. Ingen avgift för barn o. ungdomar under 18 samt pensionärer. Barn som deltar i veckoverksamheten räknas automatiskt som medlemmar.