Gammelgård ungdoms och allmogeförening

Gammelgård ungdoms och allmogeförening är en 110 år gammal förening i Esbo, Gammelgård.

Föreningen äger huset Carlberg som hyrs ut för olika tillställningar.

Styrelse

Styrelsen för Gammelgård ungdoms och allmogeförening sammankommer månatligen med en längre paus under sommarmånaderna. Årsmöte i februari väljer styrelsens sammansättning för de styrelsemedlemmar i tur att avgå. Mandatperioden är två (2) år. Ordförande väljs årligen.


Styrelsen verksamhetsåret 2024

Ordförande:
Richard Sederholm 040 5903405

Viceordförande:
Gea Björkskog

Sekreterare:
Monica Björklöf

Styrelsemedlemmar:

Markus Borenius

Lena Olin, med ansvar för hemsidan

Anna Pettersson, infosekreterare

Kati Olin, med ansvar för medlemsregistret

Fredrik Regårdh

Jonas Forss

Henrik Lindén, suppleant 

Seija Pettersson, suppleant

Utom styrelsen

Vaktmästare:
Sytte Weckström (09) 854 11 53

Kassör:
Carola Silván

För dig som inte är ständig medlem påminner vi om att årsavgiften 5 €kan betalas på föreningens konto FI60 2213 2100 0107 22. Ingen avgift för barn o. ungdomar under 18 samt pensionärer. Barn som deltar i veckoverksamheten räknas automatiskt som medlemmar.